Alt om Asien hvad har du en mening om?

legetøj børn

Vietnam Landefakta

Disse landefakta er udarbejdet i 2003

Historie
Området blev ca. 100 e.Kr. en del af det kinesiske Han-dynasti, og det selvstændige rige Dai Viet opstod først omkring år 900. Dette rige modstod mongolske og kinesiske invasioner og ekspanderede selv sydpå. I 1802 vandt Nguyen-familien magtkampen i riget, og et nyt rige kaldet Viêt Nam blev til. I 1858 kom franskmændene til landet og gennemførte gradvis en kolonisering i de følgende 30 år. Japanerne besatte landet fra 1941-1945, og i denne periode blev modstandsbevægelsen Viet Minh til som en front mod både Frankrig og Japan. De centrale figurer i Viet Minh var kommunister, og lederen Ho Chi Minh udråbte i 1945 Den Demokratiske Republik Vietnam. Franskmændene tog kampen op men måtte overgive sig i 1954. Det blev besluttet internationalt, at landet skulle deles på den 17. breddegrad indtil næste valg. I mellemtiden tog Ho Chi Minh kontrol over Nordvietnam, og Ngo Dinh Diem fik magten i Sydvietnam. I de følgende år knyttede Sydvietnam tætte bånd med USA, og da Diem saboterede det planlagte valg, udviklede situationen sig til krig med amerikansk støtte til Sydvietnam. I 1975 vandt Nordvietnam krigen, og i 1976 blev landet genforenet. Det kommunistiske styre indledte pga. økonomiske vanskeligheder diverse markedsøkonomiske reformer i 1980'erne, hvilket blev forstærket efter Sovjetunionens fald i 1989. De internationale relationer er normaliseret, og landet er nu medlem af ASEAN. Asiens økonomiske krise i 1997-1999 har dog bremset op for reformernes hast, og der hersker udbredt skepsis over for globaliseringen. De politiske reformer går langsomt, men der har indfundet sig en større grad af frihed og sikkerhed pga. ny lovgivning.

Geografi
Landet grænser til Kina, Cambodja og Laos, og det ligger ud til Tonkinbugten, Thailandbugten og Det Sydkinesiske Hav. Arealet er på 329.600 kvadratkilometer, og hovedstaden hedder Hanoi.

Klima
Tropisk i syd, monsunklima i nord med en varm, regnfuld sæson (maj til september) og en varm, tør sæson (oktober til marts).

Miljø
Skovrydning og erosion pga. svedjebrug og tømmerhugst, vandforurening og overfiskeri, grundvandsforurening, stigende urbanisering og befolkningsmigration forværrer miljøet i Hanoi og Ho Chi Minh City.

Befolkningen
Befolkningen består primært af vietnamesere (ca. 90 %), og den resterende gruppe udgøres af bl.a. kinesere, hmong, thai, khmer, cham samt bjergstammer. Der er officielt 54 etniske minoriteter i landet. Vietnamesisk er det officielle sprog, og engelsk vinder udbredelse som andetsprog. Hertil kommer fransk, kinesisk, khmer samt lokale dialekter som f.eks. mon-khmer og malayo-polynesisk. Der er i alt 93 sprog i Vietnam.

Befolkning: 78,1 millioner (2000 perspektiv)

Befolkningstilvækst: 1,35 % pr. år (2000-2005 perspektiv)

Fødsler: 20,2 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Dødsfald: 6,4 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Spædbarnsdødelighed: 33,6 pr. 1000 fødsler (2000-2005 perspektiv)

Fertilitet: 2,3 børn pr. kvinde (2000-2005 perspektiv)

Forventet levetid: mænd: 66,9 år, kvinder: 71,6 år (2000-2005 perspektiv)

Kultur og kommunikation

Antal lange film produceret i landet pr. år: 16 (1984)

Antal lange film importeret pr. år: 179 (1994-1998)

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år: 5,8 (1985)

Antal UDK bogtitler produceret i landet pr. år: 5581 (1993)

Vigtige forfattere: Bao Ninh, Duong Thu Huong, Nguyen Huy Thiep.

Bogeksport: ikke tilgængeligt

Bogimport: ikke tilgængeligt

Antal TV pr. 1000 indbyggere: 47 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere: 107 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet: 10 (1996)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere: 4 (1996)

Telefonhovedlinjer: 2,6 millioner (2000)

Internetbrugere: 400.000 (2002)

Uddannelse
96 % af mændene og 91 % af kvinderne over 15 år kan læse (2000)

Religion
Over halvdelen af befolkningen er buddhister. Hertil kommer kongfuzianisme, taoisme, forfædrekult, den synkretistiske religion cao-dai, neobuddhisme, kristendom, islam og animisme. Pga. det kommunistiske styre er der dog mange sekulære.

Styreform
Republik med kommunistisk ét-partisystem. Præsidenten: Tran Duc Luong. Premierminister: Phan Van Khai.

Uafhængighed
Den 2. september 1945 (fra Frankrig)

Økonomi
Som følge af liberaliseringer særligt i landbrugssektoren er fattigdommen i landet faldet og levevilkårene steget. Vietnam havde høj økonomisk vækst i nogle år indtil krisen i Asien i slutningen af 1990'erne. I starten af det nye årtusind er væksten dog igen forøget.

BNP: Købekraftsparitet pr. indbygger: 12.834 kroner (2000 perspektiv)

Befolkning under fattigdomsgrænsen: 37 % (1998 anslået)

Inflationsrate - prisindeks: - 0,3 % (2001 anslået)

Arbejdsstyrke: 38,2 millioner (1998 anslået).
Fordelt på erhverv: landbrug 67 %, industri og service 33 % (1997 anslået)

Arbejdsløshedsprocent: 25 % (1995 anslået)

Industri: madforarbejdning, klæder, fodtøj, maskinbyggeri, minedrift, cement, kemisk gødning, glas, dæk, olie, kul, stål, papir.

Landbrugsprodukter: ris, majs, kartofler, gummi, sojabønner, kaffe, te, bananer, sukker, fjerkræ, svin, fisk.

Eksport: 100,1 milliarder kroner (2002)
Varer: råolie, fisk, ris, kaffe, gummi, te, klæder, fodtøj.
Største samhandelspartnere: Japan (18 %), Kina (10,6 %), Australien (8,8 %) (2000)

Import: 102 milliarder kroner (2002)
Varer: maskiner og udstyr, olieprodukter, gødning, stålprodukter, bomuld, korn, cement, motorcykler.
Største handelspartnere: Singapore (17,7 %), Japan (14,4 %), Taiwan (12,1 %) (2000)

Udlandsgæld: 72,4 milliarder kroner (2000)

International økonomisk bistand pr. indbygger: ca. 140 kroner (2000)

Udgifter til militær i procent af BNP: 7,9 % (1990)

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Filippinerne, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tibet, Vietnam, Øst-Timor

,