Alt om Asien hvad har du en mening om?

legetøj børn

Thailand Landefakta

Disse landefakta er udarbejdet i 2003

Historie
Thailand er det eneste land i Sydøstasien, der aldrig har været koloniseret af europæiske magter. Et forenet thailandsk rige blev stiftet en gang i 1400-tallet, og landet regnes traditionelt for at være blevet grundlagt i 1238. Thailand var kendt under navnet Siam frem til 1939. Landet har haft konstitutionelt monarki (ligesom Danmark) siden en ublodig revolution i 1932 og har herefter været regeret af forskellige militært og civilt sammensatte regeringer. I 1997 fik landet en ny forfatning, der blandt andet skal sikre en mindre korrupt offentlig administration og forbedre borgernes rettigheder.

Geografi
Thailand ligger mellem Burma, Laos, Cambodja og Malaysia. Det har kyster ud til Andamanhavet og Thailandbugten. Arealet er 511.770 kvadratkilometer, og hovedstaden hedder Bangkok.

Klima
Tropisk, regnfuldt, varmt. Skyet sydvest-monsun (maj til september), tør kold nordøst-monsun (november til marts). I den sydlige landtange er der altid varmt og fugtigt.

Miljø
Luftforurening som følge af køretøjers udstødning, vandforurening pga. spildevand, skovrydning, erosion, vilde dyrearter trues af ulovlig jagt.

Befolkningen
Størstedelen af befolkningen er etniske thai'er (75 %). Hertil kommer kinesere (14 %), malajer (3 %) samt en blanding af diverse minoriteter såsom vietnamesere, khmerer og oprindelige folk som karenere m.fl. (8 %). Landets officielle sprog er thai, men herudover tales der et stort antal minoritetssprog. Der er i alt 75 sprog i Thailand.  

Befolkning: 62,35 miillioner (2002)  

Befolkningstilvækst: 0,88 % pr. år (2002)

Fødsler: 16,39 pr. 1000 indbyggere (2002)

Dødsfald: 7,55 pr. 1000 indbyggere (2002)

Spædbarnsdødelighed: 29,5 pr. 1000 fødsler (2002)

Fertilitet: 1,86 børn pr. kvinde (2002)

Forventet levetid: mænd: 66 år, kvinder: 73 år (2002)

Kultur og kommunikation

Antal lange film produceret i landet pr. år: 194 (1989)

Antal lange film importeret pr. år: 219 (1994-1998)

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år: 0,4 (1994-1998)

Antal UDK bogtitler produceret i landet pr. år: 8142 (1996)

Vigtige forfattere: Kukrit Pramoj, Khamsing Sinok, Bubpha Nimmanahemin.

Bogeksport: 40,3 millioner kroner (1997)

Bogimport: 306,1 millioner kroner (1997)

Antal TV pr. 1000 indbyggere: 254 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere: 234 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet: 30 (1996)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere: 64 (1996)

Telefonhovedlinjer: 5,6 millioner (2000)

Internetbrugere: 1,2 millioner (2001)

Uddannelse
96 % af mændene og 91,6 % af kvinderne over 15 år kan læse.

Religion
Den officielle religion er theravada-buddhisme (95 %). Hertil kommer islam (3,8 %) samt kristne, hinduer m.m.

Styreform
Konstitutionelt monarki. Statsoverhoved: Kong Bhomibol Adulyadaj. Premierminister: Thaksin Shinawatra fra TRT-partiet. Næste valg er i 2004.

Uafhængighed
Landet har som det eneste sydøstasiatiske land aldrig været koloniseret af en europæisk magt.

Økonomi
Efter at have haft verdens højeste vækst fra 1985 til 1995 blev Thailand i 1997 ramt af en økonomisk krise, der afslørede store problemer i landets finansielle sektor. Landet syntes dog i 1999 og 2000 at være på vej tilbage mod stabil økonomisk vækst. Men da landet er meget afhængigt af sine største eksportmarkeder, USA og Japan, blev det hårdt ramt af en formindsket efterspørgsel på disse i 2001. Regeringen har dog med hjælp fra stigende udenlandske investeringer siden haft succes til at styrke den nationale efterspørgsel ved at støtte landbruget og løse gældsproblemer i den finansielle sektor. På længere sigt regnes reformer af for eksempel uddannelsessystemet dog som afgørende kriterier for landets økonomi.

BNP: Købekraftsparitet pr. indbygger: 49.500 kroner (2001)

Befolkning under fattigdomsgrænsen: 12,5 % (1998)

Inflationsrate - prisindeks: 1,6 % (2001)

Arbejdsstyrke: 33,4 millioner (2001)
Fordelt på erhverv: landbrug 54 %; industri 15 %; service 31 % (1996)

Arbejdsløshedsprocent: 3,9 % (2001)
Industri: Turisme, tekstiler og klæder, forarbejdede landbrugsvarer, drikkevarer, tobak, cement, småindustri såsom smykker; elektriske instrumenter og komponenter, computere og computerdele, møbler, plastik. Thailand er verdens største producent af tungsten og tredjestørste producent af tin.

Landbrugsprodukter: Ris, tapioka (en slags sago), gummi, majs, sukkerrør, kokosnødder, sojabønner.

Eksport: 489,8 milliarder kroner (2001)
Varer: Computere, transistorer, fisk og skaldyr, beklædning, ris.
Største samhandelspartnere: USA (23 %), Japan (14 %), Singapore (8 %) (2000)

Import: 467,3 milliarder kroner (2001)
Varer: Kapitalgoder, halvfabrikata, råvarer, forbrugervarer, brændstof.
Største handelspartnere: Japan (24 %), USA (11 %), Singapore (10 %). (2000)

Udlandsgæld: 165,1 millioner kroner

International økonomisk bistand pr. indbygger: ca. 107 kroner (1999)

Udgifter til militær i procent af BNP: 1,4 % (2000)

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Filippinerne, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tibet, Vietnam, Øst-Timor

,