Alt om Asien hvad har du en mening om?

legetøj børn

Taiwan Landefakta

Disse landefakta er udarbejdet i 2003

Historie
Øens oprindelige beboere var malajer og polynesiere, der fra 1600-tallet blev trængt af indvandrende kinesere fra fastlandet. Portugiserne og derefter hollænderne samt spanierne kom til øen i løbet af 1500-1600-tallet. I slutningen af 1600-tallet tog det kinesiske Qing-dynasti kontrol over øen, men i 1895 måtte Kina afstå Taiwan til Japan. Efter 2. Verdenskrig kom øen atter under kinesisk styre. I kølvandet på kommunisternes sejr på fastlandet i 1949 flygtede to millioner nationalister til Taiwan og grundlagde en eksilregering. I løbet af de næste fem årtier blev landet langsomt demokratiseret, og den oprindelige befolkning blev inkorporeret i regeringsapparatet. Landet har vokset sig rigt og er blevet en af Østasiens økonomiske "tigre". Den primære politiske problematik er forholdet mellem Taiwan og Kina, bl.a. hvorvidt de to lande skal genforenes. Ifølge Kina er Taiwan en kinesisk provins, som blot midlertidigt har tiltaget sig en vis selvstændighed, hvorfor Kina ikke samarbejder med lande, der anerkender Taiwan som nation. I praksis fungerer Taiwan dog som en selvstændig republik.

NB.
Da Taiwan ikke officielt er en nation, figurerer landet ikke i de internationale statistikker. De angivne data nedenfor stammer primært fra taiwanesiske kilder og er derfor ikke fuldstændigt sammenlignelige med oplysningerne fra de øvrige lande. En del data er skrevet i anden form (se f.eks. sektionen om radio og TV, der her ikke er angivet pr. 1000 indbyggere), og visse data mangler simpelthen, da store statistiske undersøgelser om filmproduktion, bogeksport o.l. ofte foregår i internationalt regi.

Geografi
Landet ligger ud for Kinas sydøst-kyst i Det Sydkinesiske Hav, Det Østkinesiske Hav, Det Filippinske Hav og Formosastrædet. Arealet er på 35.980 kvadratkilometer, og hovedstaden hedder Taipei.

Klima
Tropisk kystklima. Sydvest monsun fra juni til august. Mange skyer året rundt.

Miljø
Luftforurening, vandforurening pga. industrielle udslip samt spildevand, forurening af drikkevandsbeholdning, handel med truede dyrearter, radioaktivt affald.

Befolkningen
84 % af befolkningen er taiwanesere, 14 % er kinesere fra fastlandet, og 2 % er oprindelige folk. Det officielle sprog er mandarin-kinesisk, hertil kommer taiwanesisk og hakka m.fl. Der er i alt 22 sprog i Taiwan.

Befolkning: 23 mio. (2001)

Befolkningstilvækst: 0,8 % pr. år (2001 anslået)

Fødsler: 13,8 pr. 1000 indbyggere (2000)

Dødsfald: 5,7 pr. 1000 indbyggere (2000)

Spædbarnsdødelighed: 6,93 pr. 1000 fødsler (2001 anslået)

Fertilitet: 1,76 børn pr. kvinde (2001 anslået)

Forventet levetid: mænd: 72,9 år, kvinder: 78,8 år (2001)

Kultur og kommunikation

Antal lange film produceret i landet pr. år: ikke tilgængeligt

Antal lange film importeret pr. år: ikke tilgængeligt

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år: ikke tilgængeligt

Antal UDK bogtitler produceret i landet pr. år: 36.546 (NB.: ikke specificeret som UDK) (2001)

Vigtige forfattere: Bai Xianyong, Chen Yingzhen, Li Ang.

Bogeksport: ikke tilgængeligt

Bogimport: ikke tilgængeligt

Antal TV i landet: 8,8 millioner (1998)

Antal radioer i landet: 16 millioner (1994)

Antal daglige avistitler produceret i landet: 454 (NB.: ikke specificeret som daglige) (2001)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere: ikke tilgængeligt (men 41,4 aviser pr. 100 husstande) (2001)

Telefonhovedlinjer: 12,8 millioner (2001)

Internetbrugere: 7,8 millioner (2001)

Uddannelse
95,8 % af befolkningen over 15 år kan læse. (2001) (ikke specificeret på køn)

Religion
Buddhister, taoister og kongfuzianister udgør 93 % af befolkningen. Hertil kommer 4,5 % kristne og 2,5 % andet.

Styreform
Republik. Præsident: Chen Shui-bian. Premierminister: Yu Shyi-kun. Næste valg er i 2004.

Uafhængighed
Ingen internationalt anerkendt uafhængighed.

Økonomi
Taiwan klarede den økonomiske krise i 1997-1998 bedre end de fleste af naboerne, men landet har det betydeligt sværere i det nuværende internationale økonomi-lavvande. Dette skyldes bl.a. USA's økonomiske opbremsning, da USA er Taiwans største eksportpartner. Krisen skyldes også et generelt fald i efterspørgslen efter elektroniske produkter, der udgør en stor del af Taiwans eksport. Indlemmelsen i WTO i januar 2002 forventes at bidrage til landets økonomiske restitution på længere sigt.

BNP: Købekraftsparitet pr. indbygger: 92.393 kroner (2001)

Befolkning under fattigdomsgrænsen: 1 % (1999 anslået)

Inflationsrate - prisindeks: 1,4 % (2002)

Arbejdsstyrke: 9,8 millioner (2001)
Fordelt på erhverv: landbrug 8 %; industri 37 %; service 55 % (2000 anslået)

Arbejdsløshedsprocent: 5,2 % (2002)

Industri: kemikalier, petrokemikalier, informationsteknologi, elektrisk udstyr, elektronik, tekstiler, hard- og software til computere, telekommunikation, præcisionsmaskineri, madforarbejdning, træ, bambus, læder.

Landbrugsprodukter: korn, mælkeprodukter, grøntsager, krydderier, te, fisk, svinekød, fjerkræ, oksekød, sojabønner, ginseng, frugt.

Eksport: 817,9 milliarder kroner (2002) Varer: elektronik, mekaniske redskaber, plasticvarer, tekstiler, jern og stål.
Største samhandelspartnere: USA (23,5 %), Hongkong (21,1 %), EU (16 %) (2000)

Import: 662,4 milliarder kroner (2002)
Varer: elektroniske maskiner, mekaniske redskaber, mineralsk brændstof og præcisionsinstrumenter.
Største handelspartnere: Japan (27,5 %), USA (17,9 %), EU (13,6 %) (2000)

Udlandsgæld: 251,9 milliarder kroner (2000)

International økonomisk bistand pr. indbygger: ikke tilgængeligt

Udgifter til militær i procent af BNP: 2,8 % (1999)

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Filippinerne, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tibet, Vietnam, Øst-Timor

,