Alt om Asien hvad har du en mening om?

legetøj børn

Sydkorea Landefakta

Disse landefakta er udarbejdet i 2003

Historie
Landet har gennem hele sin historie været stærkt præget af Kina og til dels Japan, som begge har invaderet Korea i perioder. En række kongedømmer og dynastier afløste hinanden fra ca. 40 f. Kr. til slutningen af 1800-tallet, hvor landet blev japansk protektorat. Under 2. Verdenskrig blev Korea delt i en nordlig del, besat af Sovjetunionen, og en sydlig del, besat af USA. Ideen var at genforene de to dele, men spændingen mellem den kommunistiske orientering i nord og den vestlige orientering i syd medførte oprettelsen af to selvstændige stater i 1948. I 1950 invaderede nordkoreanske tropper Sydkorea og indledte Koreakrigen, som fortsatte indtil 1953, hvor grænsen mellem de to lande (på den 38. breddegrad) blev konsolideret. Der er stadig et spændt forhold mellem landene. Sydkorea opnåede hurtigt økonomisk vækst med en gennemsnitsindkomst pr. indbygger, der er 20 gange højere end i Nordkorea. Sydkorea har en klar målsætning om at demokratisere landets politiske proces. I juni 2000 var der et historisk topmøde mellem syd og nord, og man forventer, at den nuværende præsident Roh Moo-hyun vil fortsætte denne forsoningspolitik.

Geografi
Landet ligger på den koreanske halvø, grænsende til Nordkorea. Det har kystlinje ud til Det Gule Hav, Koreastrædet og Det Japanske Hav. Arealet er på 99.222 kvadratkilometer. Hovedstaden hedder Seoul.

Klima
Tempereret med mere regn om sommeren end om vinteren.

Miljø
Luftforurening i de store byer, syreregn, vandforurening pga. industrielt affald og spildevand, fiskeri med drivnet.

Befolkningen
Bortset fra en lille kinesisk minoritet er hele befolkningen koreansk. Det officielle sprog er koreansk, men nogle få taler kinesisk, engelsk og sherpa.

Befolkning: 46,8 mio. (2000)

Befolkningstilvækst: 0,57 % pr. år (2000-2005 perspektiv)

Fødsler: 11,9 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Dødsfald: 5,9 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Spædbarnsdødelighed: 5,0 pr. 1000 fødsler (2000-2005 perspektiv)

Fertilitet: 1,41 børn pr. kvinde (2000-2005 perspektiv)

Forventet levetid: mænd: 71,8 år, kvinder: 79,3 år (2000-2005 perspektiv)

Kultur og kommunikation

Antal lange film produceret i landet pr. år: 110 (1989)

Antal lange film importeret pr. år: 347. Primært fra: USA 51,9 %, Hongkong 20,5 % (1993)

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år: 4,8 (1993)

Antal UDK bogtitler produceret i landet pr. år: 30.487 (1996)

Vigtige forfattere: Gwang-su Lee, Sang-seop Yeom, So-weol Kim.

Bogeksport: 285,3 millioner kroner (1996)

Bogimport: 546,6 millioner kroner (1996)

Antal TV pr. 1000 indbyggere: 348 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere: 1039 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet: 60 (1996)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere: ikke tilgængeligt

Telefonhovedlinjer: 24 millioner (2000)

Internetbrugere: 25,6 millioner (2002)

Uddannelse
99 % af mændene og 96 % af kvinderne over 15 år kan læse (2000)

Religion
49 % kristne, 47 % buddhister, 3 % kongfuzianister samt 1 % shamanister, chondogyo og andet.

Styreform
Republik. Præsident: Roh Moo-hyun. Premierminister: Goh Kun.

Uafhængighed
Befriet fra Japan den 15. august 1945, oprettelsen af Nord- og Sydkorea 1948.

Økonomi
Sydkorea kom sig hurtigt oven på den økonomiske krise i 1997-1998. Allerede i 2000 opnåede Sydkorea en økonomisk vækst på 8,8 %. For 2002 ventes en vækst på ca. 6 %. Restruktureringen af den sydkoreanske økonomi førte indledningsvis til en markant stigning i arbejdsløsheden; denne er nu atter nede på ca. 3 %.

BNP: Købekraftsparitet pr. indbygger: 62.075 kroner (2002)

Befolkning under fattigdomsgrænsen: 4 % (2001 anslået)

Inflationsrate - prisindeks: 2,9 % (2002 anslået)

Arbejdsstyrke: 22 millioner (2001) Fordelt på erhverv: landbrug 10 %; industri 22 %; service 69 % (2001)

Arbejdsløshedsprocent: 3,1 % (2002 anslået)
Industri: elektronik, bilproduktion, kemikalier, skibsbyggeri, stål, tekstiler, tøj, fodtøj, madforarbejdning.

Landbrugsprodukter: ris, rodfrugter, byg, grøntsager, frugt, kvæg, svin, kyllinger, mælk, æg, fisk.

Eksport: 1020,1 milliarder kroner (2002) Varer: elektronik, maskiner og udstyr, motorkøretøjer, stål, skibe, tekstiler, tøj, fodtøj, fisk.
Største samhandelspartnere: USA (20 %), Kina (12,1 %), Japan (11 %) (2001)

Import: 939,6 milliarder kroner (2002)
Varer: maskiner, elektronik, olie, stål, transportudstyr, tekstiler, organiske kemikalier, korn.
Største handelspartnere: Japan (18,9 %), USA (15,9 %), Kina (9,4 %) (2001)

Udlandsgæld: 295,4 milliarder kroner (2000)

International økonomisk bistand pr. indbygger: ca. -26 kroner (2000)

Udgifter til militær i procent af BNP: 2,8 % (2000)

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Filippinerne, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tibet, Vietnam, Øst-Timor

,