Alt om Asien hvad har du en mening om?

legetøj børn

Singapore Landefakta

Disse landefakta er udarbejdet i 2003

Historie
Singapore var underlagt diverse store østasiatiske riger, indtil portugisere og senere hollænderne, fik kontrol med området i 1500-1600-tallet. I 1819 blev landet grundlagt som britisk handelskoloni. Det blev en del af staten Malaysia i 1963, men løsrev sig to år efter. Efterfølgende er det blevet et af verdens rigeste lande med stærke internationale handelsrelationer og gennemsnitsindkomster, der svarer til de førende vesteuropæiske nationers.

Geografi
Landet er en ø (plus 60 mindre øer) syd for den malajiske halvø og nord for Indonesien. Det er omringet af Johor-strædet og Singapore-strædet. Arealet er på 648 kvadratkilometer, og hovedstaden hedder Singapore.

Klima
Tropisk, varmt, fugtigt, regnfuldt. To monsunsæsoner: nordøst monsun fra december til marts, sydvest monsun fra juni til september - i de mellemliggende perioder er der ofte uvejr og torden om eftermiddagen.

Miljø
Industriel forurening, begrænsede ferskvandsressourcer, begrænsede jordarealer gør det svært at komme af med affald, periodevis røg eller tåge pga. skovbrande i Indonesien.

Befolkningen
77 % af befolkningen er kinesere, 14 % er malajer, 8 % er indere, og hertil kommer 1 % andre. Hovedsproget er malaysisk-bahasa, engelsk er administrationssprog. Der tales også mandarin-kinesisk, tamil og flere andre sprog. I alt er der 21 sprog i landet.

Befolkning: 4 mio. (2000)

Befolkningstilvækst: 1,69 % pr. år (2000-2005 perspektiv)

Fødsler: 10,2 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Dødsfald: 5,2 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Spædbarnsdødelighed: 2,9 pr. 1000 fødsler (2000-2005 perspektiv)

Fertilitet: 1,36 børn pr. kvinde (2000-2005 perspektiv)

Forventet levetid: mænd: 75,9 år, kvinder: 80,3 år (2000-2005 perspektiv)

Kultur og kommunikation

Antal lange film produceret i landet pr. år: 25 (1985)

Antal lange film importeret pr. år: ikke tilgængeligt

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år: 5,5 (1995)

Antal UDK bogtitler produceret i landet pr. år: ikke tilgængeligt

Vigtige forfattere: Muhammad Ariff Ahmad, Catherine Lim, Meng Yii

Bogeksport: 2,3 milliarder kroner (1997)

Bogimport: 1,2 milliarder kroner (1997)

Antal TV pr. 1000 indbyggere: 388 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere: 744 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet: 8 (1996)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere: 324 (1996)

Telefonhovedlinjer: 1,95 millioner (2000)

Internetbrugere: 2,31 millioner (2002)

Uddannelse
96 % af mændene og 88 % af kvinderne over 15 år kan læse (2000)

Religion
31 % er taoister, 28 % buddhister, 18 % muslimer, 10 % kristne, 4 % hinduer og 9 % andre.

Styreform
Republik. Præsident: S.R. Nathan. Premierminister: Goh Chok Tong. Næste valg er i 2007.

Uafhængighed
Den 9. august 1965 fra Malaysia.

Økonomi
Singapore har gennem de seneste årtier haft en meget høj økonomisk vækst, især pga. elektronikindustrien. Den finansielle krise i Østasien i 1997-98 ramte Singapore mindre hårdt end nabolandene. Til gengæld oplevede Singapore i 2001 et kraftigt fald i væksten som følge af den globale recession og nedgangen i elektronikefterspørgsel. Singapore vil satse på at gøre landet til en såkaldt vidensøkonomi med fokus på områder som uddannelse, IT og bioteknologi. Det sker bl.a. ved store offentlige investeringer, tiltrækning af international viden og forskning samt en lang række økonomiske incitamenter til multinationale selskaber inden for disse nøgleindustrier.

BNP: Købekraftsparitet pr. indbygger: 150.179 kroner (2000)

Befolkning under fattigdomsgrænsen: ikke tilgængeligt

Inflationsrate - prisindeks: 1,5 % (2001 anslået)

Arbejdsstyrke: 2,19 millioner (2000). Fordelt på erhverv: økonomi, handel og anden service 35 %, fabrikker 21 %, byggeri 13 %, transport og kommunikation 9 %, andet 22 %.

Arbejdsløshedsprocent: 4,7 % (2001 anslået)

Industri: elektronik, kemikalier, finansielle ydelser, olieboringsudstyr, olieraffinering, gummiforarbejdning, mad- og drikkevareforarbejdning, skibsreparationer, bioteknologi, transithandel.

Landbrugsprodukter: gummi, frugter, kopra, orkideer, grøntsager, fjerkræ, æg, fisk.

Eksport: 795,3 milliarder kroner (2002)
Varer: maskiner og udstyr (inkl. elektronik), forbrugsvarer, kemikalier, mineralsk brændstof.
Største samhandelspartnere: Malaysia (18 %), USA (17 %), Hongkong (8 %). (2000)

Import: 691,5 milliarder kroner (2002)
Varer: maskiner og udstyr, mineralsk brændstof, kemikalier, madvarer.
Største handelspartnere: Japan (17 %), Malaysia (17 %), USA (15 %). (2000)

Udlandsgæld: ikke tilgængeligt

International økonomisk bistand pr. indbygger: ca. 1 krone (2000)
Udgifter til militær i procent af BNP: 4,8 % (2000)

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Filippinerne, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tibet, Vietnam, Øst-Timor

,