Alt om Asien hvad har du en mening om?

legetøj børn

Pakistan Landefakta

Disse landefakta er udarbejdet i 2003

Historie
Nogle af verdens ældste civilisationer er opstået i dette område. De første kulturer, vi kender fra regionen, opstod for mere end 5000 år siden. Indoeuropæiske stammer invaderede området ca. 1500 f.Kr. og blandede sig med de oprindelige beboere, hvilket resulterede i den klassiske indiske kultur. Muslimerne trængte ind i regionen allerede fra 800-tallet e.Kr., og siden fulgte europæiske handlende i slutningen af 1400-tallet.

Ved udgangen af 1800-tallet havde briterne kontrol over stort set hele Indien, inklusive det nuværende Pakistan, men modstandsbevægelser førte landet til uafhængighed i 1947. Subkontinentet blev inddelt i to sekulære stater: Indien og den mindre muslimske stat Pakistan (med en østlig og vestlig del). Opdelingen fik aldrig en vellykket udformning, og en krig mellem landene i 1971 førte til Østpakistans løsrivelse som den selvstændige nation Bangladesh. Striden om Kashmir fortsætter mellem Indien og Pakistan, der kører en form for våbenkapløb med hinanden. Dette udmøntede sig senest i atomprøvesprængninger fra begge landes side i 1998. I 1999 overtog General Musharraf magten ved et militærkup, hvilket EU fordømte. EU krævede, at landet skulle indføre diverse demokratiske tilstande, og Pakistan har fulgt tidsplanen for dette indtil videre. Der er dog også blevet lavet forfatningsændringer, som giver præsidenten større magt, hvilket oppositionen har kritiseret skarpt. Fundamentalistisk præget terrorisme er et stigende problem i landet.

Geografi
Landet grænser til Iran, Afghanistan, Kina, Indien samt Det Arabiske Hav. Arealet er på 803.940 kvadratkilometer, og hovedstaden hedder Islamabad.

Klima
Primært varmt og tørt. Tempereret i nordvest, arktisk i nord.

Miljø
Vandforurening fra spildevand, industrielt affald og landbrugsaffald, begrænset adgang til ferskvand, størstedelen af befolkningen har ikke adgang til frisk drikkevand, skovrydning, erosion, ørkenspredning.

Befolkningen
Størstedelen af befolkningen er punjabi (66 %), hertil kommer 13 % sindhi, 10,9 % pashtun, 7,6 % muhajir og 2,5 % baluchi. Urdu er det officielle sprog, og engelsk er administrationssproget. Herudover tales der også punjabi, sindhi, pashtun, baluchi m.m. Der er i alt 69 sprog i Pakistan.

Befolkning: 141,3 mio. (2000)

Befolkningstilvækst: 2,44 % pr. år (2000-2005 perspektiv)

Fødsler: 35,9 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Dødsfald: 9,6 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Spædbarnsdødelighed: 86,5 pr. 1000 fødsler (2000-2005 perspektiv)

Fertilitet: 5,08 børn pr. kvinde (2000-2005 perspektiv)

Forventet levetid: mænd: 61,2 år, kvinder: 60,9 år (2000-2005 perspektiv)

Kultur og kommunikation

Antal lange film produceret i landet pr. år: 64 (1995)

Antal lange film importeret pr. år: 89. Primært fra: USA 58,4 %, Hongkong 33,7 % (1995)

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år: ikke tilgængeligt

Antal UDK bogtitler produceret i landet pr. år: ikke tilgængeligt

Vigtige forfattere: Muhammad Iqbal, Faiz Ahmad Faiz, Ahmad Faraz.

Bogeksport: 10,1 millioner kroner (1997)

Bogimport: 57,9 millioner kroner (1997)

Antal TV pr. 1000 indbyggere: 22 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere: 94 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet: 223 (1995)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere: 21 (1995)

Telefonhovedlinjer: 2,8 millioner (1999)

Internetbrugere: 1,2 millioner (2000)

Uddannelse
55,3 % af mændene og 29 % af kvinderne over 15 år kan læse (1998)

Religion
97 % af befolkningen er muslimer (77 % sunni og 20 % shia), de resterende 3 % er kristne, hinduer og andet.

Styreform
Republik. Statsoverhoved: Præsident General Pervez Musharraf. Premierminister: Mir Zafarullah Jamali.

Uafhængighed
Den 14. august 1947 (fra Storbritannien)

Økonomi
Militærstyret forsøger at gennemføre et omfattende økonomisk og socialt genrejsningsprogram. Siden den 11. september 2001, hvor Pakistan aktivt tilsluttede sig det internationale samarbejde i kampen mod terrorismen, har landet fået sanktionsophævelser og betydelig øget bistand. Betalinger på udlandsgæld og militærudgifter udgør imidlertid næsten ¾ af statsudgifterne, og Pakistan er meget afhængig af udenlandsk bistand. De udenlandske nyinvesteringer i Pakistan er gået i stå, især pga. sikkerhedssituationen, både internt og i forhold til Indien.

BNP: Købekraftsparitet pr. indbygger: 12.397 kroner (2000)

Befolkning under fattigdomsgrænsen: 35 % (2001)

Inflationsrate - prisindeks: 4 % (2001)

Arbejdsstyrke: 40,4 millioner (NB.: betydelig eksport af arbejdskraft, særligt til Mellemøsten. Også udbredt anvendelse af børnearbejdskraft) (2000)
Fordelt på erhverv: landbrug 44 %; industri 17 %; service 39 % (1999 anslået)

Arbejdsløshedsprocent: 6,3 % (2001 anslået)

Industri: tekstiler, madforarbejdning, drikkevarer, byggemateriale, tøj, papirprodukter, rejer.

Landbrugsprodukter: bomuld, hvede, ris, sukkerrør, frugt, grøntsager, mælk, oksekød, lammekød, æg.

Eksport: 62,8 milliarder kroner (2002)
Varer: tekstiler (tøj, bomuldsstof, garn), ris, andre landbrugsprodukter.
Største samhandelspartnere: USA (24 %), Storbritannien (6,5 %), Forenede Arabiske Emirater (6,2 %) (2000)

Import: 69,2 milliarder kroner (2002)
Varer: maskiner, olie, olieprodukter, kemikalier, transportudstyr, spiseolie, korn, bælgfrugter, mel.
Største handelspartnere: Kuwait (11 %), Forenede Arabiske Emirater (10,7 %), USA (6 %) (2000)

Udlandsgæld: 170,9 milliarder kroner (2000)

International økonomisk bistand pr. indbygger: ca. 32 kroner (2000)

Udgifter til militær i procent af BNP: 4,5 % (2000 perspektiv)

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Filippinerne, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tibet, Vietnam, Øst-Timor

,