Alt om Asien hvad har du en mening om?

legetøj børn

Nordkorea Landefakta

Disse landefakta er udarbejdet i 2003

Historie
Korea har gennem hele sin historie været stærkt præget af Kina og til dels Japan, som begge har invaderet landet i perioder. En række kongedømmer og dynastier afløste hinanden fra ca. 40 f. Kr. til slutningen af 1800-tallet, hvor landet blev japansk protektorat. Under 2. Verdenskrig blev Korea delt i en nordlig del, besat af Sovjetunionen, og en sydlig del, besat af USA. Ideen var at genforene de to dele, men spændingen mellem den kommunistiske orientering i nord og den vestlige orientering i syd medførte oprettelsen af to selvstændige stater i 1948. I 1950 invaderede nordkoreanske tropper Sydkorea og indledte Koreakrigen, som fortsatte indtil 1953, hvor grænsen mellem de to lande (på den 38. breddegrad) blev konsolideret. Der er stadig et spændt forhold mellem landene. Kim Jung-Il har styret Nordkorea, siden hans far, landets grundlægger, præsident Kim Il-Sung, døde i 1994. Efter årtiers økonomisk prioritering af militæret frem for landbrug og industri afhænger landet i ekstrem grad af international fødevarebistand for at brødføde befolkningen. Nordkoreas udvikling af langtrækkende missiler og forskning i kerne-, kemiske og biologiske våben er en stadig kilde til bekymring for det internationale samfund. I december 2002 nægtede landet at overholde en aftale fra 1994 om at lukke landets atomreaktorer, og FN-våbeninspektørerne blev udvist. Dette bekræftede mange internationale analytikeres frygt for, at landet vil producere atomvåben.

Geografi
Landet ligger ud til Koreabugten og Det Japanske Hav, og det grænser til Kina mod nord og Sydkorea mod syd. Arealet er på 120.540 kvadratkilometer, og hovedstaden hedder Pyongyang.

Klima
Tempereret med regn, primært om sommeren.

Miljø
Vandforurening, utilstrækkelige drikkevandsressourcer, vandbårne sygdomme, skovrydning, erosion og jordudpining.

Befolkningen
Bortset fra en ganske lille gruppe kinesere og japanere er hele befolkningen etniske koreanere. Hele befolkningen taler koreansk.
Befolkning: 22,3 millioner (2000)

Befolkningstilvækst: 0,54 % pr. år (2000-2005 perspektiv)

Fødsler: 16,3 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Dødsfald: 11,0 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Spædbarnsdødelighed: 45,1 pr. 1000 fødsler (2000-2005 perspektiv)

Fertilitet: 2,02 børn pr. kvinde (2000-2005 perspektiv)

Forventet levetid: mænd: 60,5 år, kvinder: 66,0 år (2000-2005 perspektiv)

Kultur og kommunikation

Antal lange film produceret i landet pr. år: 37 (1985)

Antal lange film importeret pr. år: ikke tilgængeligt

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år: ikke tilgængeligt

Antal UDK bogtitler produceret i landet pr. år: ikke tilgængeligt

Vigtige forfattere: Choi Jini, Cho Ki-choon, Yi Ki Yong

Bogeksport: ikke tilgængeligt

Bogimport: ikke tilgængeligt

Antal TV pr. 1000 indbyggere: 52 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere: 146 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet: 11 (1995)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere: 225 (1995)

Telefonhovedlinjer: 1,1 millioner (1997)

Internetbrugere: ikke tilgængeligt

Uddannelse
99 % af mændene og 99 % af kvinderne over 15 år kan læse (1990 anslået)

Religion
Traditionelt set buddhister og kongfuzianister. Nogle kristne og synkretistiske chondogyo (den himmelske vejs religion). NB.: Fri religiøs aktivitet er stort set ikke-eksisterende. Der findes dog regeringsfinansierede religiøse grupper.

Styreform
Folkerepublik. Formand for militærkommissionen (leder):Kim Jung-Il. Formand for parlamentet (formelt statsoverhoved): Kim Yong-nam. Landet er totalitært styret, hvilket betyder, at partiet og militæret kontrollerer alle aktiviteter nøje. Der er stort set ingen adgang til information, selv for højt placerede grupper i samfundet, hvilket betyder, at kun ganske få kender til landets og verdens reelle situation.

Uafhængighed
Befriet fra Japan den 15. august 1945, oprettelsen af Nord- og Sydkorea 1948.

Økonomi
Krisen efter Sovjetunionens sammenbrud blev i midten af 1990'erne forstærket af naturkatastrofer og politiske problemer. I anden halvdel af 1990'erne har Nordkorea været præget af alvorlig fødevaremangel med omfattende sundhedsproblemer og et stort antal dødsfald til følge. Hertil kommer omfattende energimangel. Industriproduktionen er reduceret til en brøkdel af niveauet fra i begyndelsen af årtiet, og sundhedsvæsenet fungerer mange steder ikke.

BNP: Købekraftsparitet pr. indbygger: 4540 kroner (2001)

Befolkning under fattigdomsgrænsen: ikke tilgængeligt

Inflationsrate - prisindeks: ikke tilgængeligt

Arbejdsstyrke: 9,6 millioner
Fordelt på erhverv: landbrug 36 %; ikke-landbrug: 64 %

Arbejdsløshedsprocent: ikke tilgængeligt

Industri: militærprodukter, maskinbyggeri, elektricitet, kemikalier, minedrift (kul, jern, erts, magnesium, grafit, kobber, zink, bly og ædelmetaller), metallurgi, tekstiler, madforarbejdning, turisme.

Landbrugsprodukter: ris, majs, kartofler, sojabønner, bælgfrugter, kvæg, svin, svinekød, æg.

Eksport: 5,1 milliarder kroner (2001)
Varer: metalprodukter, mineraler, fabriksvarer (inkl. våben), tekstiler og fiskeprodukter.
Største samhandelspartnere: Japan (36 %), Sydkorea (21,5 %), Kina (5,2 %) (2000)

Import: 11,3 milliarder kroner (2001)
Varer: olie, kul, maskiner og udstyr, tekstiler, korn.
Største handelspartnere: Kina (26,7 %), Sydkorea (16,2 %), Japan (12,3 %) (2000)

Udlandsgæld: ikke tilgængeligt (anslås til 75,6 milliarder kroner - 1996)
International økonomisk bistand pr. indbygger: ca. 19 kroner (2000)
Udgifter til militær i procent af BNP: ikke tilgængeligt

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Filippinerne, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tibet, Vietnam, Øst-Timor

,