Alt om Asien hvad har du en mening om?

legetøj børn

Myanmar Landefakta

Disse landefakta er udarbejdet i 2003

Historie
De første store kongedømmer i regionen indførte buddhismen fra Indien omkring 500-tallet I de følgende århundreder afløste forskellige kongedømmer hinanden, kun afbrudt af mongolernes invasion i 1200-tallet og en kortvarig portugisisk invasion i 1600-tallet. Briterne koloniserede landet i løbet af 1800-tallet og inkorporerede det i det indiske imperium. I 1948 opnåede Burma uafhængighed. General Ne Win var ved magten fra 1962-1988, først som militær leder, så præsident og siden som politisk "kongemager". 1988 var der voldsomme demonstrationer i hovedstanden Yangon/Rangoon. Demonstrationerne blev slået ned, men militærjuntaen følte sig presset til at tillade demokratiske valg. De fandt sted i 1990, og oppositionspartiet NLD - den nationale liga for demokrati - fik over 80 pct. af stemmerne. Det kom bag på generalerne i juntaen, der aldrig tillod partiet at danne regering men selv blev siddende på magten. NLDs førende personlighed, Aung San Suu Kyi blev sat i husarrest og mange andre ledere måtte flygte, blev fængslet eller har måtte finde sig i chikanerier fra juntaen. Aung San Suu Kyi har siddet i husarrest i lange perioder siden da, men hun blev løsladt i maj 2002 efter et par års mægling af FN. Situationen er dog stadig fastlåst, og Burma/Myanmar har stadig mange politiske fanger, ligesom juntaen stadig rekrutterer børn til hæren

Geografi
Landet grænser til Bangladesh, Indien, Kina, Laos og Thailand. Det har kystlinje ud til Den Bengalske Bugt og til Andamanhavet. Arealet er på 678.500 kvadratkilometer, og hovedstaden hedder Rangoon.

Klima
Tropisk monsun, skyede, regnfulde, varme, fugtige somre (sydvest monsun fra juni til september), mindre skyede, regnfulde vintre med mildere temperaturer og lavere fugtighed (nordøst monsun fra december til april).

Miljø
Skovrydning, industriel forurening af luft, jord og vand, utilstrækkelig kloakering og vandbehandling medvirker til sygdomme.

Befolkningen
Størstedelen af befolkningen består af etniske burmesere (68 %). Hertil kommer shan 9 %, karen 7 %, rakhine 4 %, kinesere 3 %, indere 2 %, mon 2 % og andre 5 %. Hovedsproget i landet er burmesisk, men de etniske grupper taler deres egne sprog. Der er i alt 107 sprog i landet.

Befolkning: 47,54 mio. (2002)

Befolkningstilvækst: 1,28 % pr. år (2000-2005 perspektiv)

Fødsler: 23,9 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Dødsfald: 11,2 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Spædbarnsdødelighed: 83,5 pr. 1000 fødsler (2000-2005 perspektiv)

Fertilitet: 2,86 børn pr. kvinde (2000-2005 perspektiv)

Forventet levetid: mænd: 54,6 år, kvinder: 60,2 år (2000-2005 perspektiv)

Kultur og kommunikation

Antal lange film produceret i landet pr. år: 85 (1986)

Antal lange film importeret pr. år: ikke tilgængeligt

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år: ikke tilgængeligt

Antal UDK bogtitler produceret i landet pr. år: 3660 (1993)

Vigtige forfattere: Ma Ma Lay, Thein Pe Myint, Thaw da Swe.

Bogeksport: ikke tilgængeligt

Bogimport: 681.580 kroner (1992)

Antal TV pr. 1000 indbyggere: 5,9 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere: 96 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet: 5 (1996)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere: 10 (1996)

Telefonhovedlinjer: 250.000 (2000)

Internetbrugere: 10.000 (2002)

Uddannelse
89 % af mændene og 81 % af kvinderne over 15 år kan læse (2000)

Religion
De 89 % af befolkningen er buddhister. Hertil kommer 4 % kristne, 4 % muslimer, 1 % animister og 2 % andet.

Styreform
Militærstyre. Statschef: Senior-General Than Shwe. Styret tillader ikke oppositionen at operere frit, og det benytter sig bl.a. af husarrester i forbindelse med besværlige oppositionsledere.

Uafhængighed
Den 4. januar 1948 fra Storbritannien.

Økonomi
Siden 1998 har regeringen i Myanmar/Burma ikke villet oplyse deres komplette økonomiske data, så internationalt kendskab til økonomien er sparsomt. Inflationen forventes at ligge på over 20 % i 2003. Der forventes en lille vækst på ca. 5 % i økonomien, trods faldende udenlandske investeringer og stram statslig kontrol af industrien. Burma producerer store mængder narkotika, som de hovedsageligt afsætter på udenlandske markeder.

BNP: Købekraftsparitet pr. indbygger: ikke tilgængeligt (anslås til 1.500 usd)

Befolkning under fattigdomsgrænsen: 25 % (2000 anslået)

Inflationsrate - prisindeks: 20 % (2001 anslået)

Arbejdsstyrke: 23,7 millioner (1999 anslået).
Fordelt på erhverv: landbrug 65 %; industri 10 %; service 25 % (1999 anslået).

Arbejdsløshedsprocent: 5,1 % (2001 anslået)

Industri: forarbejdning af landbrugsprodukter, strikket og vævet tøj, træ og træprodukter, kobber, tin, tungsten, jern, byggematerialer, medicinalprodukter, gødning.

Landbrugsprodukter: ris, bælgfrugter, bønner, sesam, jordnødder, sukkerrør, løvtræer, fisk og fiskeprodukter.

Eksport: 17,6 milliarder kroner(2002)
Varer: klæder, madvarer, træprodukter, ædelsten
Største samhandelspartnere: USA (27 %), Indien (16 %), Kina (7 %) (2000 anslået)

Import: 15,7 milliarder kroner (2002)
Varer: maskiner, transportudstyr, byggematerialer, madvarer, tekstiler, olieprodukter
Største handelspartnere: Kina (26 %), Singapore (23 %), Sydkorea (15 %) (2000 anslået)

Udlandsgæld: 27,1 milliarder kroner (2000)

International økonomisk bistand pr. indbygger: ca. 14 kroner (2000)

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Filippinerne, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tibet, Vietnam, Øst-Timor

,