Alt om Asien hvad har du en mening om?

legetøj børn

Malaysia Landefakta

Disse landefakta er udarbejdet i 2003

Historie
Landet bestod oprindeligt af en række små malaj-kongedømmer med indisk-præget kultur. I 1400-tallet blev islam statsreligion, og i 1500-tallet ankom de første europæiske handelsmænd. Briterne koloniserede i løbet af 1700- og 1800-tallet området. En stor indvandring af kinesere reducerede malajerne til under halvdelen af befolkningen i starten af 1900-tallet, og der har siden hersket etniske spændinger mellem de to grupper. I 1957 opnåede området selvstændighed, og i 1963 blev staten Malaysia grundlagt gennem en sammenslutning af de tidligere britiske kolonier Malaysia og Singapore samt de østmalajiske stater Sabah og Sarawak på Borneo. De første år i landets historie var præget af indonesiske forsøg på at kontrollere Malaysia, filippinske krav om at overtage Sabah samt Singapores løsrivelse i 1965.

Geografi
Landet består af Vestmalaysia på halvøen syd for Thailand samt delstaterne Sarawak og Sabah på Borneo. Begge ligger ud til det Sydkinesiske hav. Arealet er på 329.760 kvadratkilometer, og hovedstaden hedder Kuala Lumpur.

Klima
Tropisk med monsun i sydvest (april til oktober) og monsun i nordøst (oktober til februar).

Miljø
Luftforurening pga. udslip fra fabrikker og køretøjer, vandforurening pga. spildevand, skovrydning, røg/tåge pga. indonesiske skovbrande.

Befolkningen
Malajerne udgør 58 % af befolkningen. Hertil kommer 24 % kinesere, 8 % indere og resterende 10 % af blandet etnisk oprindelse. Det officielle sprog er malaysisk-bahasa, men herudover tales der også engelsk, kinesisk, tamil, malayalam, panjabi, thai m.fl. Der er i alt 140 sprog i Malaysia.

Befolkning: 23 mio. (2000)

Befolkningstilvækst: 1,93 % pr. år (2000)

Fødsler: 22,6 pr. 1000 indbyggere (2000)

Dødsfald: 4,6 pr. 1000 indbyggere (2000)

Spædbarnsdødelighed: 10,1 pr. 1000 fødsler (2000)

Fertilitet: 2,9 børn pr. kvinde (2000)

Forventet levetid: mænd: 70,8 år, kvinder: 75,7 år (2000)

Kultur og kommunikation

Antal lange film produceret i landet pr. år: 12 (1993)

Antal lange film importeret pr. år: ikke tilgængeligt

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år: 2,1 (1993)

Antal UDK bogtitler produceret i landet pr. år: 5843 (1996)

Vigtige forfatter: Keri Mas, Shahnon Ahmad, Salmi Manjas og Karim Raslan.

Bogeksport: 206,6 millioner kroner (1997)

Bogimport: 503,8 millioner kroner (1997)

Antal TV pr. 1000 indbyggere: 172. (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere: 434 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet: 42 (1996)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere: 163 (1996)

Telefonhovedlinjer: 4,6 mio. (2000)

Internetbrugere: 5,7 mio. (2002)

Uddannelse
92 % af mændene og 84 % af kvinderne over 15 år kan læse (2000)

Religion
Over halvdelen (53 %) af befolkningen er muslimer. Hertil kommer 17 % buddhister, 11 % taoister, 7 % hinduer og 6,5 % kristne.

Styreform
Konstitutionelt monarki (kongetitlen går på skift mellem de forskellige staters sultaner). Konge: Tuanku Syed Sirajuddin ibni Al-Marhum Tuanku Syed Putra Jamallullail Yang di Pertuan Agongden. Premierminister: Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad.

Uafhængighed
Den 31. august 1957 (fra Storbritannien)

Økonomi
Med en vækst på 8,3 % i 2000 synes Malaysia at have genoprettet økonomien efter den økonomiske krise i 1997. Men afmatningen i verdensøkonomien i 2001 ramte igen den eksportbaserede malaysiske økonomi. Den malaysiske regering forsøgte at stimulere økonomien med to hjælpepakker, men effekten var minimal. Man forventer dog en vækst på ca. 4 % i 2003 pga. nye økonomiske tiltag.

BNP: Købekraftsparitet pr. indbygger: 58.307 kroner (2000)

Befolkning under fattigdomsgrænsen: 8 % (1998 anslået)

Inflationsrate - prisindeks: 1,5 % (2001 anslået)

Arbejdsstyrke: 9,9 millioner (2001)
Fordelt på erhverv: lokal handel og turisme 28 %, fabrikker 27 %, landbrug, skovbrug, fiskeri 16 %, service 10 %, offentlig administration 10 %, byggeri 9 % (2000)

Arbejdsløshedsprocent: 3,7 % (2001)

Industri: gummi, palmeolieforarbejdning, fabriksvirksomhed, elektronik, tin-minedrift, tømmervirksomhed, olie, forarbejdning af landbrugsprodukter.

Landbrugsprodukter: gummi, palmeolie, kakao, ris, subsistensafgrøder, tømmer, kokosnødder, peber.

Eksport: 578,7 milliarder kroner (2002)
Varer: elektronisk udstyr, olie, flydende naturgas, træ og træprodukter, palmeolie, gummi, tekstiler, kemikalier.
Største samhandelspartnere: USA (20 %), Singapore (17 %), Japan (14 %) (2001)

Import: 466 milliarder kroner (2002)
Varer: elektronik, maskiner, olieprodukter, plastik, køretøjer, jern og stål, stålprodukter, kemikalier.
Største handelspartnere: Japan (20 %), US (17 %), Singapore (13 %). (2001)

Udlandsgæld: 105,8 milliarder kroner

International økonomisk bistand pr. indbygger: ca. 41 kroner (1999)

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Filippinerne, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tibet, Vietnam, Øst-Timor

,