Alt om Asien hvad har du en mening om?

legetøj børn

Laos Landefakta

Disse landefakta er udarbejdet i 2003

Historie
De første politiske centre i landet blev skabt omkring 1200-tallet, og i de følgende århundreder regerede en række lao-kongedømmer. Laos blev en del af det franske Indokina i 1893 indtil dets uafhængighed i 1949 - kun afbrudt af japansk besættelse under 2. Verdenskrig. Under Vietnamkrigen kæmpede den kommunistiske oprørsbevægelse Pathet Lao sammen med Viet Minh i Vietnam. Efter krigens afslutning fik Pathet Lao magten i Laos i 1975 og omdannede det til en socialistisk stat. Dermed endte seks århundreders kongedømme. Pathet Lao knyttede tætte forbindelser til Vietnam og Sovjet-blokken og indførte socialistisk politik. Det meste af byernes middelklasse og intelligentsia flygtede mellem 1975 og 1989, og fattigdommen voksede. Landet fik ny regering i 1998, og efter Sovjet-blokkens fald i 1989-90 påbegyndtes en vis økonomisk og politisk liberalisering. Fra 1992 begyndte man at genindføre visse frihedsrettigheder, og en del emigranter, især forretningsmænd, begyndte at vende tilbage til Laos. Landet har siden løsnet forbindelsen til Vietnam for i stedet at knytte tætte forbindelser til Thailand. I 1997 blev Laos medlem af ASEAN, de sydøstasiatiske landes samarbejdsorganisation.

Geografi
Landet grænser op til Burma, Cambodja, Kina, Thailand og Vietnam. Det har ingen kystlinje. Arealet er på 236.800 kvadratkilometer, og hovedstaden hedder Vientiane.

Klima
Tropisk monsun. To årstider: regnsæson (fra maj til november), tør sæson (fra december til april).

Miljø
Skovrydning, erosion, stor mangel på rent drikkevand.

Befolkningen
Ca. 60 % af befolkningen er etniske laoter. Hertil kommer 60 andre etniske grupper, såsom vietnamesere, kinesere, khamu, hmong m.fl. En stor del af de resterende 40 % er delt op i hhv. Lao Theung (højlandsfolk) og Lao Sung (bjergfolk). I disse to grupper er der så en mangfoldighed af etniske folkeslag. Det officielle sprog er laotisk, men der tales også engelsk, fransk og etniske sprog. Der er i alt 82 sprog i Laos.

Befolkning: 5,6 mio. (2001)

Befolkningstilvækst: 2,48 % pr. år (2001)

Fødsler: 37,8 pr. 1000 indbyggere (2001)

Dødsfald: 13,02 pr. 1000 indbyggere (2001)

Spædbarnsdødelighed: 92,9 pr. 1000 fødsler (2001)

Fertilitet: 5,12 børn pr. kvinde (2001)

Forventet levetid: mænd: 52 år, kvinder: 56 år (2001)

Kultur og kommunikation

Antal lange film produceret i landet pr. år: ikke tilgængeligt

Antal lange film importeret pr. år: 101. Primært fra: Hongkong (1994-1998)

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år: 0,4 (1994-1998)

Antal UDK bogtitler produceret i landet pr. år: 88 (1995)

Vigtige forfattere: Maha Sila Wirawong, Bunthanaung Somsaiphon.

Bogeksport: ikke tilgængeligt

Bogimport: ikke tilgængeligt

Antal TV pr. 1000 indbyggere: 10 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere: 145 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet: 3 (1996)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere: 3,7 (1996)

Telefonhovedlinjer: 25.000 (1997)

Internetbrugere: 10.000 (2002)

Uddannelse
70 % af mændene og 40 % af kvinderne over 15 år kan læse.

Religion
Størstedelen af befolkningen er buddhister (60 %). De resterende 40 % dyrker animisme eller brahmanisme (en gammel form for hinduisme)

Styreform
Republik med kommunistisk et-partisystem. Præsident: Khamtay Siphandone (både general og partiformand). Premierminister: Bounnyang Vorachit.

Uafhængighed
Den 19. juli 1949 (fra Frankrig)

Økonomi
Laos er et af de fattigste lande i Sydøstasien. Siden 1980'erne har landet forsøgt at gennemføre reformer i retning af markedsøkonomi, men den økonomiske krise i Sydøstasien i 1990'erne har gjort opgaven sværere. Den stramme økonomiske styring har dog stabiliseret valutaen og nedbragt inflationen, så der forventes en langsom bedring og en vis økonomisk vækst i de kommende år.

BNP: Købekraftsparitet pr. indbygger: 12.225 kroner (2001)

Befolkning under fattigdomsgrænsen: 46,1 % (1993)

Inflationsrate - prisindeks: 33 % (2000)

Arbejdsstyrke: 1-1,5 millioner (1998)
Fordelt på erhverv: landbrug 80 %; andre 20 % (1997)

Arbejdsløshedsprocent: 5,7 % (1997)

Industri: tin- og gipsudvinding, tømmer, forarbejdede landbrugsvarer, byggeri, klæder og turisme.

Landbrugsprodukter: søde kartofler, grøntsager, majs, kaffe, sukkerrør, tobak, bomuld, the, jordnødder, ris, vandbøfler, svin, kvæg og fjerkræ.

Eksport: 2,4 milliarder kroner (2000)
Varer: træprodukter, klæder, kaffe og tin.
Største samhandelspartnere: Thailand (20 %), Frankrig (7,5 %), Tyskland (5,9 %) (2000)

Import: 4,1 milliarder kroner (2000)
Varer: maskiner og udstyr, køretøjer, brændstof.
Største handelspartnere: Thailand (52 %), Singapore (3,9 %), Japan (1,6 %) (2000)

Udlandsgæld: 18,4 milliarder kroner (1998)

International økonomisk bistand pr. indbygger: ca. 371 kroner (1999)

Udgifter til militær i procent af BNP: 4,2 % (1997)

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Filippinerne, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tibet, Vietnam, Øst-Timor

,