Alt om Asien hvad har du en mening om?

legetøj børn

Kina Landefakta

Historie
Allerede 1650 f.Kr. bliver det første dynasti, Shangdynastiet, grundlagt, og herefter følger godt 3500 år med forskellige dynastier. Europæerne ankommer til landet omkring 1500 e.Kr. og indleder handelsrelationer. Qingdynastiet falder i 1912, da Sun Yat-Sen bliver præsident og grundlægger Kina som republik. I de følgende år udspiller der sig voldsomme interne magtkampe mellem stridende lokale ledere og en øget japansk tilstedeværelse i landet. Efter 1. Verdenskrig opstår Kinas Kommunistiske Parti som oprør mod japansk indflydelse og mod de traditionelle konfucianske værdier. Slagordet er kulturel fornyelse. I 1920'erne kæmper Sun Yat-Sens parti GMD (med Chiang Kai-Shek i spidsen) og kommunisterne om magten. Denne borgerkrig bliver yderligere kompliceret af en japansk invasion i 1931, som de to kæmpende parter må gøre fælles front mod. Efter Japans kapitulation i 1945 fortsætter krigen mellem GMD og kommunistpartiet, som sidstnævnte vinder med Mao Zedong i spidsen. Chiang Kai-shek flygter til Taiwan i 1949 og danner eksilregering. Kommunistpartiet har haft magten i landet siden, men efter at Deng Xiaoping blev premierminister i 1976, har den kinesiske regering taget afstand fra flere af Maos radikale tiltag - bl.a. hans kampagne om industriel omstrukturering, "Det Store Spring Fremad", der medførte 20 mio. menneskers død af hungersnød. Også Maos 'Kulturrevolution', der indebar massive angreb, fængslinger og henrettelser af alle kritiske kræfter, er siden blevet fordømt. Dengs politik forvandlede landet fra et totalitært til et autoritært land, hvor den enkelte borger har større frihed og sikkerhed. Landet har gennemgået store økonomiske reformer, og de internationale relationer med bl.a. USA er normaliseret. I 1989 samledes tusindvis af studenter på Den Himmelske Freds Plads midt i Beijing for at kræve gennemgribende reformer. De fik støtte af mange andre samfundsgrupper, men demonstrationen blev slået brutalt ned natten mellem 4. og 5. juni samme år. I de følgende år var Kina delvist isoleret og reformerne stod stille, men så tog de igen fart og Kina gennemlever nu en voldsom økonomisk vækst - 7-10 % årligt. I forbindelse med sygdommen SARS, der ramte mange lande i foråret 2003, sagde den nye regering, at der var blevet begået en fejl. Og det var helt nye toner i Kina.

Geografi
Landet grænser til Rusland, Mongoliet, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Afghanistan, Pakistan, Indien, Nepal, Bhutan, Myanmar/Burma, Laos og Vietnam. Det har kyster ud til Det Gule Hav, Det Østkinesiske Hav og Det Sydkinesiske Hav. Arealet er på 9,6 millioner kvadratkilometer, og hovedstaden hedder Beijing.

Klima
Ekstremt varierende - lige fra tropisk i syd til subarktisk i nord.

Miljø
Luftforurening (drivhusgasser) fra kul, syreregn, vandmangel, vandforurening fra ikke-renset affald, skovrydning, tab af ca. 1/5 af landbrugsjorden (pga. erosion og økonomisk udvikling), ørkenspredning, handel med truede dyrearter.

Befolkningen
Størstedelen af befolkningen er Han-kinesere (91,9 %). Hertil kommer mange etniske minoritetsgrupper som f.eks. zhuang, uygur, hui, yi, tibetanere, miao, manchu, mongoler, buyi, koreanere m.fl. (8,1 %) Hovedsproget er mandarin, som 93,5 % af befolkningen taler. Der er 55 officielle minoritetssprog i landet, heriblandt cantonesisk, shanghainesisk, minbei, minna, xiang, hakka m.fl. Kina har i alt 201 sprog.

Befolkning: 1,3 milliarder

Befolkningstilvækst: 0,73 % pr. år (2000-2005 perspektiv)

Fødsler: 14,5 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Dødsfald: 7,0 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Spædbarnsdødelighed: 36,6 pr. 1000 fødsler (2000-2005 perspektiv)

Fertilitet: 1,83 børn pr. kvinde (2000-2005 perspektiv)

Forventet levetid: mænd: 68,9 år, kvinder: 73,3 år (2000-2005 perspektiv)

Kultur og kommunikation

Antal lange film produceret i landet pr. år: 154 (1993)

Antal lange film importeret pr. år: ikke tilgængeligt

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år: 12,3 (1991)

Antal UDK bogtitler produceret i landet pr. år: 100.951 (1994)

Vigtige forfattere: Liu Binyan, Sang Ye, Can Xue, Ah Cheng.

Bogeksport: 12.860 kroner (1994)

Bogimport: 38,7 millioner kroner (1994)

Antal TV pr. 1000 indbyggere: 321 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere: 335 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet: 44 (1990)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere: 42 (1990)

Telefonhovedlinjer: 135 mio. (2000)

Internetbrugere: 45,8 mio. (2002)

Uddannelse
91,7 % af mændene og 76,3 % af kvinderne over 15 år kan læse (2000 perspektiv)

Religion
Ifølge officielle statistikker er landet ateistisk. Der er dog store grupper af aktive buddhister, taoister, konfucianister, muslimer, kristne og jøder.

Styreform
Folkerepublik. Præsident: Hu Jintao. Premierminister: Wen Jinbao. Kommunistpartiet har magtmonopol.

Uafhængighed
År 221 f.Kr. samles landet i Qin-dynastiet. Den 12. februar 1912 udråbes landet til republik. Den 1. oktober 1949 udråbes landet til folkerepublik.

Økonomi
De sidste to årtier har landet gennemgået intens økonomisk udvikling med en vækstrate på 9-10 %. Landet forventes fortsat at have en vækst på over 7 %. De økonomiske reformer har medført stor social ulighed til trods for den formelle ideologi om socialisme.

BNP: Købekraftsparitet pr. indbygger: 25.566 kroner (2000 perspektiv)

Befolkning under fattigdomsgrænsen: 10 % (2001 anslået)

Inflationsrate - prisindeks: - 0,8 % (2002 anslået)

Arbejdsstyrke: 706 millioner (2000 anslået). Fordelt på erhverv: landbrug 50 %, industri 23 %, service 27 % (2002 anslået)

Arbejdsløshedsprocent: i byområder: 10 %, i landområderne er arbejdsløsheden højere. (2002 anslået)

Industri: jern og stål, kul, maskinbyggeri, krigsudrustning, tekstiler og klæder, olie, cement, kemisk gødning, fodtøj, legetøj, madforarbejdning, biler, elektroniske forbrugsvarer, telekommunikation.

Landbrugsprodukter: ris, hvede, kartofler, durra, jordnødder, te, hirse, byg, bomuld, oliefrø, svinekød, fisk.

Eksport: 1970,8 millioner kroner (2002)
Varer: maskiner og udstyr, tekstiler, tøj, fodtøj, legetøj og sportsudstyr, mineralske brændstoffer.
Største samhandelspartnere: USA (24,4 %), Hong Kong (17,5 %), Japan (16,9 %) (2001)

Import: 1716,1 millioner kroner (2002)
Varer: maskiner og udstyr, mineralske brændstoffer, plastik, jern og stål, kemikalier.
Største handelspartnere: Japan (17,6 %), Taiwan (11,2 %), USA (10,8 %) (2001)

Udlandsgæld: 664,5 milliarder kroner (2000)

International økonomisk bistand pr. indbygger: ca. 13 kroner (1999)

Udgifter til militær i procent af BNP: 2,1 % (2000 perspektiv) Disse landefakta er udarbejdet i 2003

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Filippinerne, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tibet, Vietnam, Øst-Timor

,