Alt om Asien hvad har du en mening om?

legetøj børn

Japan Landefakta

Historie
De første mennesker i Japan var jægere, der indvandrede fra Sibirien for 15.000 år siden. Landet samledes under de første kejsere ca. 500 e.Kr. og prægedes stærkt af den kinesiske kultur. De følgende århundreder styres landet af forskellige kejsere og, i perioder, af shoguner (overgeneraler). Landet bliver feudaliseret omkring 1200-tallet, og i midten af 1500-tallet ankommer de første europæiske handelsmænd. Landet afskærmer sig fra omverdenen i 1600-tallet, og denne isolationspolitik opretholdes i over 200 år. Amerikanerne gennemtrumfer åbningen af flere japanske havne i 1853, og de følgende årtier gennemgår landet politiske reformer, der munder ud i en forfatning. I 2. Verdenskrig deltager japanerne på tyskernes side og invaderer store dele af Asien. Amerikanerne kaster i 1945 to atombomber i hhv. Hiroshima og Nagasaki, hvorefter Japan overgiver sig. Indtil 1951 okkuperer USA landet, der gennemgår en demilitarisering og demokratisering med kraftig økonomisk vækst til følge. Japan oplever et økonomisk boom uden fortilfælde, der dog stagnerer i 1990'erne og efterlader økonomien i lavvande. Løsningen af de økonomiske vanskeligheder står højt på landets dagsorden.

Geografi
Japan ligger øst for Korea i Stillehavet og Det Japanske Hav. Landet er en øgruppe med fire store og adskillige mindre øer. Arealet er på 377.812 kvadratkilometer, og hovedstaden (beliggende på øen Honshu) hedder Tokyo.

Klima
Varierer fra tropisk i syd til køligt tempereret i nord.

Miljø
Luftforurening og syreregn pga. udslip fra kraftværker, forsuring af søer og vandreservoirer, udtømning af tropiske tømmerressourcer og fiskeressourcer pga. voldsomt forbrug.

Befolkningen
99 % af befolkningen er etniske japanere - den resterende 1 % er koreanere, kinesere, brasilianere, filippinere m.fl. Det officielle sprog er japansk, som tales af praktisk taget hele befolkningen. Herudover taler små grupper bl.a. engelsk, kinesisk, koreansk m.m. Der er i alt 15 sprog i Japan.

Befolkning: 127,1 mio. (2000 perspektiv)

Befolkningstilvækst: 0,14 % pr. år (2000-2005 perspektiv)

Fødsler: 9,2 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Dødsfald: 8,2 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Spædbarnsdødelighed: 3,2 pr. 1000 fødsler (2000-2005 perspektiv)

Fertilitet: 1,32 børn pr. kvinde (2000-2005 perspektiv)

Forventet levetid: mænd: 77,9 år, kvinder: 85,1 år (2000-2005 perspektiv)

Kultur og kommunikation

Antal lange film produceret i landet pr. år: 238 (1993)

Antal lange film importeret pr. år: 352. Primært fra: USA (59,7 %) og Frankrig (13,1 %) (1993)

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år: 1 (1995)

Antal UDK bogtitler produceret i landet pr. år: 45.430 (1985)

Vigtige forfattere: Yukio Mishima, Kenzaburo Oe, Banana Yoshimoto.

Bogeksport: 962 millioner kroner (1997)

Bogimport: 1.906 millioner kroner (1997)

Antal TV pr. 1000 indbyggere: 686 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere: 956 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet: 122 (1996)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere: 578 (1996)

Telefonhovedlinjer: 60,4 mio. (1997)

Internetbrugere: 56 mio. (2002)

Uddannelse
99 % af befolkningen over 15 år kan læse. Fordeling på køn ikke tilgængelig.

Religion
Størstedelen af befolkningen er tilhængere af både shintoismen og buddhismen (84 %). De resterende 16 % er en blanding af forskellige religioner, bl.a. kristendommen. Siden 2. Verdenskrig er religion kommet til at spille en mindre vigtig rolle.

Styreform
Konstitutionelt monarki. Statsoverhoved: Kejser Akihito. Premierminister: Junichiro Koizumi. Kejseren har ingen reel politisk magt, han er blot det repræsentative overhoved for staten.

Uafhængighed
År 660 f.Kr. blev landet grundlagt af Kejser Jimmu og har aldrig været koloniseret.

Økonomi
Der har siden starten af 1990'erne været lav økonomisk vækst, hvilket regeringen har forsøgt at afbøde med en række reformer. Reformerne vanskeliggøres af konservative kræfter i regeringspartiet LDP samt af et stort bureaukrati. Den nuværende premierminister blev valgt på løftet om økonomiske reformer såsom privatiseringer og dereguleringer. Den økonomiske vækst ligger på omkring 1 %.

BNP: Købekraftsparitet pr. indbygger: 172.034 kroner (2000 perspektiv)

Befolkning under fattigdomsgrænsen: ikke tilgængeligt

Inflationsrate - prisindeks: - 0,9 % (2002 anslået)

Arbejdsstyrke: 67,7 millioner (2000).
Fordelt på erhverv: landbrug 5 %, industri 25 %, service 70 % (2002 anslået)

Arbejdsløshedsprocent: 5,4 % (2002)

Industri: blandt verdens største og teknologisk mest fremskredne producenter af motorkøretøjer, elektronisk udstyr, maskinværktøj, stål og ikke-jernholdigt metal. Skibe, kemikalier, tekstiler, forarbejdede madvarer.

Landbrugsprodukter: ris, sukkerroer, grøntsager, frugt, svinekød, fjerkræ, mælkeprodukter, æg, fisk.

Eksport: 2.519 millioner kroner (2002)
Varer: motorkøretøjer, kontormaskiner, kemikalier, halvledere.
Største samhandelspartnere: USA (30,1 %), Kina (7,7 %), Sydkorea (6,3 %) (2001)

Import: 1.907 millioner kroner (2002)
Varer: maskiner og udstyr, brændstof, madvarer, kemikalier, tekstiler.
Største handelspartnere: USA (18,1 %), Kina (16,6 %), Sydkorea (4,9 %) (2001)

Udlandsgæld: ikke tilgængeligt

International økonomisk bistand pr. indbygger: ikke tilgængeligt

Udgifter til militær i procent af BNP: 1 % (2000 perspektiv)

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta; United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index, Ethnologue, EKF
Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Disse landefakta er udarbejdet i 2003

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Filippinerne, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tibet, Vietnam, Øst-Timor

,