Alt om Asien hvad har du en mening om?

legetøj børn

Hong Kong Landefakta

Historie
Hong Kong blev efter Opiumskrigen i 1842 overtaget af Storbritannien, hvor det før blot havde tjent som base for opiumsmuglere. I 1898 fik briterne et 99-års lejemål af regionen, der midlertidigt blev afbrudt af japansk besættelse under 2. Verdenskrig. Over 1 mio. kinesere flygtede til området som følge af kommunisternes sejr i Kina i 1949, bl.a. mange dygtige forretningsfolk. Resultatet var kraftig økonomisk vækst i den lille koloni. Ved udsigten til lejemålets afslutning indledte briterne i 1984 forhandlinger med Kina og aftalte at afstå området i 1997. Fra 1997 har regionen fungeret som særligt administrativt området i Kina med stor autonomi samt høj grad af frihed og åbenhed - ordningen kaldes "Et land, to systemer". Der er afsat 50 år til overgangsperioden.

Geografi
Regionen består af en halvø grænsende til det sydlige Kina samt en øgruppe i Det Sydkinesiske Øhav. Det samlede areal er på 1092 kvadratkilometer.

Klima
Tropisk. Der er dog relativt kølige vintre pga. vind fra det kinesiske fastland. Somrene er varme og regnfulde med tyfonsæson fra juli til september.

Miljø
Luft- og vandforurening pga. voldsom urbanisering.

Befolkningen
Den største del af befolkningen (95 %) består af kinesere, som er indvandret i 1900-tallet. Hertil kommer de resterende 5 %, hvorunder hører et lille mindretal af især briter og andre Commonwealth-nationaliteter. Der tales cantonesisk og engelsk i regionen, og begge har status som officielle sprog.  

Befolkning: 6,9 mio. (2000 perspektiv)

Befolkningstilvækst: 1,8 % pr. år (1975-2000 perspektiv)

Fødsler: 10,9 pr. 1000 indbyggere (2002 anslået)

Dødsfald: 6,1 pr. 1000 indbyggere (2002 anslået)

Spædbarnsdødelighed: 5,7 pr. 1000 fødsler (2002 anslået)

Fertilitet: 1,2 børn pr. kvinde (1995-2000 perspektiv)

Forventet levetid: mænd: 76,9 år, kvinder: 82,4 år (2000 perspektiv)

Kultur og kommunikation

Antal lange film produceret i landet pr. år: 315 (1995)

Antal lange film importeret pr. år: 177. Primært fra: USA (65,5 %) og Japan (7,9 %) (1995)

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år: 4,5 (1995)

Antal UDK bogtitler produceret i landet pr. år: ikke tilgængeligt

Vigtige forfattere: Jin Yong, Tsao Chip, Lok Fung, Kei Wan, Chan Wai

Bogeksport: 2,3 milliarder kroner (1997)

Bogimport: 1,4 milliarder kroner (1997)

Antal TV pr. 1000 indbyggere: 283 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere: 684 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet: 52 (1996)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere: 786 (1996)

Telefonhovedlinjer: 3,8 millioner (1999)

Internetbrugere: 4,4 millioner (2002)

Uddannelse
96,5 % af mændene og 90,2 % af kvinderne over 15 år kan læse (2000)

Religion
10 % af befolkningen er kristne, de resterende 90 % er en blanding af buddhister, konfucianister, taoister, jøder, muslimer, hinduer, forfædre-dyrkere m.m.

Styreform
Særlig administrativ region under Folkerepublikken Kina.

Uafhængighed
Ingen

Økonomi
Hong Kong er kåret af Fraser & Cato Institut som verdens frieste økonomi. Det er verdens 9. største handelsnation og Asiens næststørste finansmarked. Der satses på at udvikle Hong Kong som regionens centrum for IT og telekommunikation, på at bevare området som internationalt finanscentrum og på at lancere det som porten til Kina.

BNP: Købekraftsparitet pr. indbygger: 161.733 kroner (2000)

Befolkning under fattigdomsgrænsen: ikke tilgængeligt

Inflationsrate - prisindeks: 1,6 % (2001 anslået)

Arbejdsstyrke: 3,4 millioner (2001 anslået). Fordelt på erhverv: handel, restauranter og hoteller: 31 %, finansiering, forsikring og ejendomsmægling 13 %, social service 11 %, fabrikker 7 %, transport og kommunikation 6 %, byggeri 2 %, øvrigt 30 %.

Arbejdsløshedsprocent: 5,2 % (2001 anslået)

Industri: tekstiler, tøj, turisme, bankvæsen, shipping, elektronik, plastikvarer, legetøj, ure.

Landbrugsprodukter: grøntsager, fjerkræ, fisk, svinekød.

Eksport: 1339,1 milliarder kroner (2002)
Varer: tøj, tekstiler, fodtøj, elektriske apparater, ure, legetøj, plastikvarer, ædelsten.
Største samhandelspartnere: Kina (34 %), USA (23 %), Japan (6 %) (2000)

Import: 1389,9 milliarder kroner (2002)
Varer: madvarer, transportudstyr, råmaterialer, halvfabrikata, olie, plasticvarer, maskineri, elektrisk udstyr - en stor del geneksporteres.
Største handelspartnere: Kina (43 %), Japan (12 %), Taiwan (8 %) (2000)

Udlandsgæld: 373,2 milliarder kroner (2001 anslået)

International økonomisk bistand pr. indbygger: ca. 7 kroner (2000)

Udgifter til militær i procent af BNP: ikke tilgængeligt

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta; United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index, EKF.
Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Disse landefakta er udarbejdet i 2003

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Filippinerne, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tibet, Vietnam, Øst-Timor

,