Alt om Asien hvad har du en mening om?

legetøj børn

Cambodja Landefakta

Historie
Landets havn spillede en central rolle i et rige på Nordborneo, allerede før det i slutningen af 1200-tallet blev en del af det hinduistiske rige Majapati. Fra 1400-tallet vandt islam indpas i hele regionen, og Brunei blev et vigtigt centrum for islamiske købmænd. I den følgende tid ekspanderede Brunei østpå, men dette ophørte pga. den spanske tilstedeværelse på Filippinerne. Sultanen af Brunei afsatte i 1800-tallet store områder til private europæere, parallelt med at landet indgik traktater med Storbritannien. Tilknytningen til Storbritannien udviklede sig til britisk protektorat i 1906. Under 2. Verdenskrig var Brunei besat af japanerne. Efter krigen gjorde store olieforekomster det muligt for Brunei at opnå status som nationalstat, dog stadig under britisk beskyttelse. England trak sig endeligt ud i 1984, og Brunei er nu optaget i ASEM.

Geografi
Brunei er placeret på det nordvestlige Borneo og er delt op i to enklaver, som begge er omgivet af den malaysiske delstat Sarawak. Landet grænser ud til Det Sydkinesiske Hav og Brunei-bugten. Arealet er på 5770 kvadratkilometer, og hovedstaden hedder Bandar Seri Begawan.

Klima
Tropisk klima. Varmt, diset og fugtigt.

Miljø
På visse årstider er der røg og tåge som følge af skovbrande i Indonesien.

Befolkningen
Befolkningen består primært af malajer (ca. 67 %), og den næststørste etniske gruppe er kinesere (15 %). Der er en gruppe af oprindelige stammefolk (ca. 6 %), og den resterende befolkning tilhører andre racer (12 %). Det meste af befolkningen bor langs kysterne, men stammefolkene lever af svedjebrug i landets indre. Hovedsproget er malaysisk-bahasa, men mange taler også engelsk. De resterende sprog er kinesisk samt oprindelige stammesprog. Der er i alt 17 sprog.  

Befolkning: 350.898 (2002 anslået)

Befolkningstilvækst: 2,06 % pr. år (2002 anslået)

Fødsler: 23,5 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Dødsfald: 2,8 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Spædbarnsdødelighed: 6,1 pr. 1000 fødsler (2000-2005 perspektiv)

Fertilitet: 2,48 børn pr. kvinde (2000-2005 perspektiv)

Forventet levetid: mænd: 74,2 år, kvinder: 78,9 år (2000-2005 perspektiv)

Kultur og kommunikation

Antal lange film produceret i landet pr. år: ikke tilgængeligt

Antal lange film importeret pr. år: ikke tilgængeligt

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år: ikke tilgængeligt

Antal UDK bogtitler produceret i landet pr. år: 45 (1992)

Vigtige forfattere: Hj Muslim bin Hj Burut, Muslim Burmat

Bogeksport: 13.200 kr. (1994)

Bogimport: 40,5 mio. kr.

Antal TV pr. 1000 indbyggere: 250 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere: 302 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet: ikke tilgængeligt

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere: ikke tilgængeligt

Telefonhovedlinjer: 79.000 (1996)

Internetbrugere: 35.000 (2002)

Uddannelse
94,6 % af mændene og 88,1 % af kvinderne over 15 år kan læse.

Religion
Islam er landets officielle religion (67 %). Hertil kommer 13 % buddhister, 10 % kristne samt oprindelige religioner og andet for de resterende 10 %.

Styreform
Konstitutionelt sultanat. Sultanen bestrider posterne som premierminister, forsvarsminister og finansminister og dermed også ledelsen af Ministerrådet. Der er ni øvrige ministre, og sultanen støttes og rådgives af fem råd. Politisk aktivitet er ikke tilladt blandt befolkningen.

Uafhængighed
Den 1. januar 1984 fra Storbritannien

Økonomi
Brunei er en meget velhavende nation. Landets økonomi er domineret af olie og gas (små 90 % af eksporten), men disse indtægter vil med tiden svinde ind, og derfor satser Brunei stærkt på andre områder, især transport og service. Projektet går dog langsomt pga. bureaukrati, uigennemsigtig lovgivning og udbredt skepsis mod privatisering.

BNP: Købekraftsparitet pr. indbygger: 119.000 kroner (2001 anslået)

Befolkning under fattigdomsgrænsen: ikke tilgængeligt

Inflationsrate - prisindeks: 1 % (1999 anslået)

Arbejdsstyrke: 143.400 (1999 anslået. NB: inkl. udenlandske arbejdere, der udgør en stor del).
Fordelt på erhverv: offentlig administration: 48 %, produktion af olie, gas, service samt byggebranchen: 42 %, landbrug, skovbrug og fiskeri: 10 % (1999 anslået)

Arbejdsløshedsprocent: 10 % (2001 anslået)

Industri: olie, olieraffinering, flydende naturgas, byggeri.

Landbrugsprodukter: ris, grøntsager, frugt, kyllinger, vandbøfler.

Eksport: 19,8 milliarder kroner (2000 anslået)
Varer: råolie, naturgas, forarbejdede produkter.
Største samhandelspartnere: Japan (42 %), USA (17 %), Sydkorea (14 %) (1999)

Import: 9,2 milliarder kroner (2000 anslået)
Varer: maskineri og transportudstyr, fabriksvarer, mad, kemikalier.
Største handelspartnere: Singapore (34 %), England (15 %), Malaysia (15 %) (1999)

Udlandsgæld: 0 kroner

International økonomisk bistand pr. indbygger: ca. 7 kroner (1998)

Udgifter til militær i procent af BNP: 7,6 % (2000 perspektiv)

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta; United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index, BruneiDirect, Ethnologue, EKF
Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Disse landefakta er udarbejdet i 2003

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Filippinerne, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tibet, Vietnam, Øst-Timor

,