Alt om Asien hvad har du en mening om?

legetøj børn

Bhutan Landefakta

Historie
Bhutan blev til som stat i begyndelsen af 1600-tallet ved en sammenslutning af områdets magtfulde familier i et teokratisk styre. Da det britiske kolonistyre kom til regionen, blev dele af det vestlige og sydlige Bhutan annekteret til gengæld for en økonomisk kompensation. I 1907 oprettedes det nuværende arvelige monarki, og i 1910 underskrev landet en traktat med briterne om årligt underhold mod udenrigspolitisk loyalitet. Bhutan beholdt dog frie hænder i indre anliggender. Siden har Indien overtaget briternes rolle, og de underskrev i 1949 en videreførelse af 1910-traktaten med Bhutan. I den forbindelse blev de annekterede bhutanesiske områder givet tilbage. Siden 1960'erne har landet påbegyndt en langsom modernisering, men det er stadig isoleret samt økonomisk og teknologisk tilbagestående. I den senere tid har landet været præget af etniske konflikter mellem den oprindelige befolkning og et stort nepalesisk mindretal, der gør oprør mod dominansen af buddhistisk-bhutanesisk kultur. Statsoverhovedet er Kong Jigme Singye Wangchuck, og regeringslederen er Lyonpo Khandu Wangchuk.

Geografi
Bhutan grænser til Kina og Indien. Arealet er på 47.000 kvadratmeter, og hovedstaden er Thimphu. Landet ligger i Himalaya-bjergkæden.

Klima
Forskelligt alt efter regionerne: tropisk på de sydlige skråninger, kolde vintre og varme somre i de centrale dale, og strenge vintre samt kølige somre i de højtliggende områder.

Miljø
Der er problemer med erosion samt begrænset adgang til drikkevand.

Befolkningen
Bhutia udgør 50 % af befolkningen, nepalesere udgør 35 %, og de resterende 15 % er indfødte eller omvandrende stammer. Bhutanesisk er navnet for en gruppe nærtbeslægtede dialekter, som over halvdelen af befolkningen taler - herunder hører nationalsproget dzongka. Endelig tales der også nepalesiske og regionale dialekter. Skriftsproget er tibetansk. Der er i alt 24 sprog i landet.  

Befolkning: 2,1 millioner (visse kilder bedømmer tallet langt lavere)

Befolkningstilvækst: 2,3 % pr. år (1975-2000 perspektiv)

Fødsler: 32,9 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Dødsfald: 8,5 pr. 1000 indbyggere (2000-2005 perspektiv)

Spædbarnsdødelighed: 53,6 pr. 1000 fødsler (2000-2005 perspektiv)

Fertilitet: 4,8 børn pr. kvinde (2000-2005 perspektiv)

Forventet levetid: mænd: 62 år, kvinder: 64,5 år (2000-2005 perspektiv)

Kultur og kommunikation

Antal lange film produceret i landet pr. år: ikke tilgængeligt

Antal lange film importeret pr. år: ikke tilgængeligt

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år: ikke tilgængeligt

Antal UDK bogtitler produceret i landet pr. år: ikke tilgængeligt

Vigtige forfattere: Karma M. Ura, Dr. C. T. Dorji (disse forfattere skriver historiske bøger, ikke fiktion, da denne genre endnu ikke har vundet udbredelse i landet).

Bogeksport: ikke tilgængeligt

Bogimport: 1,5 millioner kroner (1994)

Antal TV pr. 1000 indbyggere: 5,5 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere: 19 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet: ikke tilgængeligt

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere: ikke tilgængeligt

Telefonhovedlinjer: 6000 (1997)

Internetbrugere: 2500 (2002)

Uddannelse
Disse data er ikke tilgængelige

Religion
Den bhutanesiske statsreligion er lamaisme, en tibetansk variant af mahayana-buddhismen. De ca. 5000 munke sætter stort præg på landet med deres mange funktioner af både religiøs, lægelig, social og astrologisk art. De resterende religioner er enten lokale, naturreligionsinspirerede versioner af lamaismen eller hinduisme for de nepalesiske gruppers vedkommende.

Styreform
Konstitutionelt monarki. Landet har ikke demokratiske tilstande - den 'konstitutionelle' del af styret har primært en rådgivende funktion over for kongen. Det er ikke tilladt befolkningen at danne partier. Der er lav korruption og stort fokus på sociale tiltag i landets politik.

Uafhængighed
Den 8. august 1949 (annekterede dele returneret fra Indien)

Økonomi
Landet har ganske mange naturlige ressourcer, bl.a. vandkraftpotentiale, skove samt mineraler. De er dog vanskelige at udnytte pga. det bjergrige terræn og mangel på faglært arbejdskraft. Økonomien er domineret af en subsistensbaseret landbrugssektor og en moderne sektor med vandkraft, industri og byggeri. Sidstnævnte har stigende økonomisk betydning. Fremtidsvisionen er forbedret infrastruktur, udvikling af vandkraftværker og af den private sektor samt udbredelse af vand og el til landområderne.

BNP: Købekraftsparitet pr. indbygger: 7900 kroner (2001 anslået)

Befolkning under fattigdomsgrænsen: ikke tilgængeligt

Inflationsrate - prisindeks: 7 % (2000 anslået)

Arbejdsstyrke: ikke tilgængeligt (massiv mangel på faglært arbejdskraft).
Fordelt på erhverv: landbrug 93 %, industri og handel 2 %, service 5 %

Arbejdsløshedsprocent: ikke tilgængeligt

Industri: cement, træprodukter, forarbejdet frugt, alkoholiske drikke, kalciumkarbid.

Landbrugsprodukter: ris, majs, rodfrugter, citrusfrugter, andre spiselige afgrøder, mælkeprodukter, æg.

Eksport: 1 milliard kroner (2000 anslået)
Varer: elektricitet, kardemomme, gips, tømmer, kunsthåndværk, cement, frugt, ædelsten, krydderier. Største samhandelspartnere: Indien (94 %), Bangladesh.

Import: 1,3 milliard kroner (2000 anslået)
Varer: brændstof og smørelse, korn, maskiner og maskindele, køretøjer, stof, ris.
Største handelspartnere: Indien (77 %), Japan, England, Tyskland og USA.

Udlandsgæld: 1,6 milliard kroner (1998)

International økonomisk bistand pr. indbygger: ca. 469 kroner (1998)

Udgifter til militær i procent af BNP: ikke tilgængeligt

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, CIA- The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta; United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index, Ethnologue, EKF
Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Disse landefakta er udarbejdet i 2003

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Filippinerne, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tibet, Vietnam, Øst-Timor

,