Alt om Asien hvad har du en mening om?

legetøj børn

Afghanistan Landefakta

Historie
Islam kom til regionen allerede i 600-tallet og fik udbredelse på bekostning af den hidtidige buddhistiske kultur. Landet blev til en moderne, samlet stat omkring år 1900 under emir Abdur Rahman. Et statskup i 1973 afskaffede monarkiet med hjælp fra en antireligiøs venstrefløj. Nogle års stridigheder fulgte, hvorefter Sovjetunionen indfandt sig militært i landet. Fra 1979-1989 kæmpede lokale grupper en blodig "Hellig Krig" mod det sovjetstøttede styre, og i 1989 trak Sovjet sine tropper ud. De interne stridigheder i landet fortsatte, men i 1996 havde den fundamentalistiske islamiske Talebanbevægelse opnået kontrol over det meste af landet. Dette kom til en brat afslutning i 2001, da de blev sat fra magten, som følge af terrorangrebet på New York d. 11. september samme år, af amerikansk ledede styrker, der støttede den intern opposition, den Nordlige Alliance. Præsident Hamid Karzai leder nu en toårig overgangsregering, der skal munde ud i demokratiske valg i 2004.

Geografi
Afghanistan ligger mellem Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kina, Pakistan og Iran. Landet er på 652.000 kvadratkilometer, og hovedstaden er Kabul.

Klima
Fastlandsklima. Der er store svingninger mellem årstiderne med varme, tørre somre og barske vintre med meget sne. Også inden for samme dag kan temperaturen svinge meget.

Miljø
Begrænset adgang til ferskvand, begrænsede drikkevandsforsyninger, jordudpining, overgræsning, skovrydning (brænde og bygningsmateriale), ørkenspredning, luft- og vandforurening.

Befolkningen
Den største befolkningsgruppe er pashtunerne (44 %), og herefter kommer tadsjikerne (25 %), hazaraerne (10 %), usbekerne (8 %) og øvrige minoriteter (13 %). De etniske grupper er stammebaserede, og der er store fjendtligheder mellem de forskellige stammer. Det officielle sprog er pashto (35 %), men flere taler faktisk dari - en persisk dialekt (50 %). Endelig er der adskillige minoritetssprog såsom usbekisk, turkmensk m.fl. (15 %). Der er i alt 45 sprog.
Befolkning: 26,6 mio. (2000)

Befolkningstilvækst: 2,5 % pr. år (1980-2000 perspektiv)

Fødsler: 47,9 pr. 1000 indbyggere

Dødsfald: 21,5 pr. 1000 indbyggere

Spædbarnsdødelighed: 161,7 pr. 1000 fødsler

Fertilitet: 6,9 børn pr. kvinde

Forventet levetid: mænd: 43 år, kvinder: 43,3 år

Kultur og kommunikation

Antal lange film produceret i landet pr. år: 1 (2002)

Antal lange film importeret pr. år: ikke tilgængeligt

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år: ikke tilgængeligt

Antal UDK bogtitler produceret i landet pr. år: 2795 (1990)

Vigtige forfattere: Khushal Khan Khattak (nationaldigter fra 1600-tallet), Abdullah Bakhtanai-Khedmatigar (nutidig), Kobra Mazhari (nutidig)

Bogeksport: ikke tilgængeligt

Bogimport: ikke tilgængeligt

Antal TV pr. 1000 indbyggere: 13 (1997)

Antal radioer pr. 1000 indbyggere: 132 (1997)

Antal daglige avistitler produceret i landet: 12 (1996)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere: 5,6 (1996)

Telefoner: 29.000 (1998)

Internetbrugere: ikke tilgængeligt

Uddannelse: 51 % af mændene og 21 % af kvinderne over 15 år kan læse (2000)

Religion: Bortset fra ganske små grupper af sikher, hinduer og jøder er Afghanistan islamisk. 80-85 % er sunnitter, mens 15 % er shiitter. Af shiitterne er flertallet etniske hazaraer, der har meget lav status.

Styreform: Islamisk overgangsregering med støtte fra international sikkerhedsstyrke.

Uafhængighed: Afghanistan har aldrig været en officiel koloni, men landet var reelt stærkt styret af England fra ca. 1880-1920.

Økonomi
Landets økonomi er præget af mange års krig, og statsbudgettet afhænger for nuværende af internationale donorer. Der er dog tegn på stigende økonomisk aktivitet og flere udenlandske investeringer i landet, siden overgangsregeringen blev indsat i 2002.

BNP: købekraftsparitet pr. indbygger: 5200 kroner (2000 anslået)

Befolkning under fattigdomsgrænsen: ikke tilgængeligt

Inflationsrate - prisindeks: ikke tilgængeligt

Arbejdsstyrke: 10 millioner (2000 anslået)
Fordelt på erhverv: landbrug 80 %, industri 10 %, service 10 % (1990 anslået)

Arbejdsløshedsprocent: ikke tilgængeligt

Industri: produktion i begrænset omfang af stof, sæbe, møbler, sko, gødning og cement samt håndvævede tæpper, naturgas, kul og kobber.

Landbrugsprodukter: hvede, frugt, nødder, uld, lammekød, fåreskind og lammeskind.

Eksport: 7,9 milliarder kroner (2001 anslået)
Varer: opium, frugt, nødder, håndvævede tæpper, uld, bomuld, skind og pelse, ædel- og halvædelsten.
Største handelspartnere: Pakistan (32 %), Indien (8 %), Belgien (7 %), Tyskland, Rusland.

Import: 8,8 mia. kroner (2001 anslået)
Varer: kapitalgoder, mad- og olieprodukter; primært forbrugsgoder.
Største handelspartnere: Pakistan (19 %), Japan (16 %), Kenya (9 %), Sydkorea, Indien, Turkmenistan.

Udlandsgæld: 36 milliarder kroner (1996 anslået)

International økonomisk bistand pr. indbygger: ca. 32 kroner (2000). På konferencen for afghansk genopbygning i Tokyo i 2002 er der blevet afsat store summer til genopbygningen.

Udgifter til militær i procent af BNP: ikke tilgængeligt

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta; United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index, Ethnologue, EKF
Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Disse landefakta er udarbejdet i 2003

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Filippinerne, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tibet, Vietnam, Øst-Timor

,